Повоєнна вiдбудова та соцiально-полiтичний розвиток України.

У березні 1946 р. Верховна Рада СРСР прийняла четвертий п’ятирічний план (1946-1950) відбудови народного господарства, що передбачав перевищення його довоєнного рівня.

Промисловість:

– Відбудовагосподарства розпочалася з важкої промисловості. Мета: створити потужний воєнно-промисловий комплекс.

– В Україні за декілька років були відновлені шахти Донбасу, Дніпрогес і великі теплові електростанції, металургійні заводи.

– Розвиток важкої промисловості відбувався за рахунок легкої, сільського господарства, науки і культури, які фінансувалися за залишковим принципом.

– Відбудова відбувалась за рахунок героїчного ентузіазму народу.

С/г:

– Складні умови: скоротилися посівні площі, не вистачало робочих рук, техніки.

– Важким було становище селян: мізерна оплата праці, високі податки, селяни не мали паспортів, на них не розповсюджувалося соціальні виплати.

– Посуха 1946 р. і голод взимку 1946-1947 рр. під якого в Україні померло більше 800 тис. чоловік

– Капіталовкладення в с/г були недостатніми (7% від загальних)

– Політика «ножиці цін»

Фінанси

– Грошова реформа 1947 р.

Результати. З одного боку, було загоєно рани війни, відбудовано промисловість України, частково с/г і легку промисловість. Проте зниження реального рівня життя, тяжкі житлові і побутові умови життя були характерними для більшості населення.