Поняття та структура правовідносин

Правовідносини – врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав і обов’язків. Виникають при настанні передбачених законом юридичних фактів. Правові відносини складаються: 1) суб’єкта (учасники правовідносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки); 2) об’єкта (особисте або соц. благо для здобуття і використання якого встановлюються взаємні права і обов’язки); 3) зміст (взаємні права і обов’язки учасників правовідносин).Слід визначити такі особливості: цивільні правовідносини-це майнові та особисті немайнові відносини; учасники цих відносин характеризуються майновою відокремленістю і юридичною рівністю;юридичні права та обовязки субьектів цивільних правових відносин виникають,змінюються або припиняються на підставі юрид фактів.