Поняття система джерела фінансового права в Україні

Фінансове право України – галузь права, норми якої регулюють сусп. відносини в сфері мобілізації, розвобілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів з метою забезпечення виконання завдань і функцій держави.

Предмет – сусп. відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави. Відносини предмета фін права мають такі риси: в них проявляється владно-організуюча роль держави; об’єкт відносин – гроші чи грошові забов’язання, пов’язані з мобілізацією, розподілом і використ централіз і децентралізм фондів коштів; мають владно-майновий характер.

Централізовані фонди коштів: держ бюджет і місцевий.

Децентралізовані: фонди галузей нар госп-а, підприємств, організацій усіх форм власності, які утворюють фонди за рахунок власного прибутку.

Фін право:

-Загальна частина

фін-правові норми, що закріплюють: загальні принципи, правові форми і методи фін діяльності держави; систему держ органів, що здійснюють фін діяльність, їх правовий статус; зміст, форми і методи фін контролю.

-Особлива частина

конкретизує Загальну, містить низку розділів, що склад з фін-правових інститутів. Регулюють сусп. відносини в сфері: держ бюджету; фінансів держ підприємств; загальнодерж і місцевих податків і зборів; держ кредиту, страхування, видатків тощо.

Основний метд фін-прав регулювання – метод владних приписів. Коло прав і обов’язків учасників чітко визначене законодавством, а санкції завжди мають каральний фін характер.