Поняття, ознаки і види юридичної особи

Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Залежно від порядку створення можна окреслити такі види юр. осіб:

1)створення шляхом об’єднання осіб та(або) майна

-юр. особи приватного права(створюються  на підставі установчих документів)

-юр. особи публічного права (створюються розпорядчим актом Президента України, органу держ. влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування)

2)створені шляхом примусового поділу(виділу) у випадках встановлених законом

Організаційно-правові форми юридичних осіб:

1)Товариства – організація створена шляхом об’єднання осіб(учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Поділяються на підприємницькі( з метою одержання та розподілу прибутку) та непідприємницькі( не мають на меті одержання і розподіл прибутку)

2)Установи – організація створена однією або кількома особами(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання(виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками за рахунок цього майна.

3)Інші форми, встановлені законом.

Характерними ознаками юр. особи є такі:

1)Організаційна єдність

2)Майнова відокремленість

3)Участь у цивільному обороті від власного імені

4)Здатність нести майнову відповідальність

5)Спроможність бути позивачем або відповідачем у суді.