Підстави і порядок набуття громадянства України

Громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Громадянин України – особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. Відповідно до Закону України «Про громадянство»(2001) громадянство України набувається:

1) за народженням

2) за територіальним походженням

3) внаслідок прийняття до громадянства

4) внаслідок поновлення у громадянстві

5) внаслідок усиновлення

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

9) внаслідок встановлення батьківства

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України

Умовами прийняття до громадянства України є:

1)визнання і дотримання Конституції України

2)зобов’язання припинити іноземне громадянство

3)безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років

4)отримання дозволу на постійне проживання в Україні

5)володіння державної мовою або її розумінні в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади(сліпі, глухі, німі)

6)наявність законних джерел для існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.