Особливості розвитку національної культури на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Національна культура виникає одночасно з іншими націо­нальними культурами як реакція на розширення міжнародної взаємодії зовнішнім асимілюючим фактором. Національне й ін­тернаціональне формуються в діалектичному зв’язку між собою.

Взаємодія національних культур ставить ряд проблем.

1)     Проблему перегляду і реставрації вже, здавалося б, вирішених проблем. Сюди відносяться проблеми визначення приналежно­сті шедеврів культури і культурної спадщини.

2)     Співвідношення подальшої інтелігенції національних культур і питання збереження і розвитку національної самобутності.

3)     Проблема мови в багатонаціональній державі.

4)     Проблема форм взаємодії національних культур у державах, що раніше складали єдине ціле (СРСР, ЧРСР, Югославія) і в держа­вах, які об’єдналися в одну державу (ФРН).

5)     Проблема обміну духовними цінностями, ідеологізації націо­нальних культур.