ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)

Міжнародна організація, яка об’єднує на добровільній основі держави з метою підтримання і зміцнення миру і безпеки, розвитку співробітництва між державами. Утворена з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції — СРСР, США, Великобританії (Статут вступив у силу 24 жовтня 1945р.). У статуті закріплені принципи міжнародного співробітництва: суверенна рівність усіх членів ООН, вирішення міжнародних конфліктів мирним шля­хом; відмова в міжнародних відносинах від загрози силою або її використання; невтручання у внутрішні справи країн світу та ін.

Економічна і науково-технічна діяльність ООН охоплює чотири основні напрямки: 1) глобальні економічні і науково-технічні проблеми; 2) економічне і науково-технічне співробітництво дер­жав з різними суспільним системами; 3) проблеми економічного розвитку країн, що визволились; 4) проблеми регіонального еко­номічного співробітництва.

Головні органи ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Рада з опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат, Економічна і Соціальна Рада, Генеральна Асамблея ООН. Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) і Секретаріат є основними структурними підрозділами в системі міжнародного економічного і науково-технічного спів­робітництва в рамках ООН. На початку 1996 р. в ООН входило 185 країн. Центр ООН знаходиться в Нью-Йорку (США).

Бюджет ООН — збалансована система доходів і витрат. Скла­дається на 2 роки під керівництвом Генерального секретаря, роз­глядається і затверджується Генеральною Асамблеєю. Рішення про затвердження приймається більшістю в 2/3 голосів держав, представлених на Асамблеї. Основні доходи — обов’язкові вне­ски держав — членів ООН. Інші доходи — добровільні внес­ки, надходження від надання послуг, від продажу друкованих видань, марок, сувенірів і т. п. Основні витрати — фінансування оперативних програм з підтримання миру і безпеки, соціально-економічних питань, затрати на утримання апарату, проведення конференцій (242 слова; з довідника)