«ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА» (З історії стрілецьких пісень)

Коли почалася імперіалістична війна, був створений легіон під наз­вою Українські Січові Стрільці. Мужньо билися воїни з ворогами, відстоюючи незалежність України. Проводили вони і культурно-осві­тню роботу: створювали курси української мови, театральні гуртки, читальні. Стрілецькі поети Л. Лепкий та Р. Купчинський складали пісні.

Пісня «Ой у лузі червона калина» виникла у період зародження січового стрілецького руху і зразу набула широко розголосу, а для січо­вих стрільців стала своєрідним гімном. Ця пісня сповнена щемливої любові до рідної Вітчизни, пройнята духом нескореності нашого на­роду. Вона уславлює січових стрільців, які вели збройну боротьбу про­ти царських та польських військ. І слова, і мелодія пісні наскрізь на­родні. В уяві українців червона калина була символом рідного краю і дівочої вірності та краси. Найбільшу ідейно-художню енергію випромінюють слова, запозичені з історичного першоджерела:

Ой у лузі червона калина
похилилася,
Чогось наша славна Україна
зажурилася,
А ми тую червону калину
підіймемо,
А ми нашу славну Україну
гей, гей, розвеселимо.

Пісня «Видиш, брате мій» сповнена невимовного болю, бездонного жалю і глибокого відчаю. Але і цей біль, і ця туга освячені великою лю­бов’ю до України, глибоким жалем за її безповоротною втратою: «В чу­жині умру…». Пісня народилася з любові до народу, до тих скривджених і знедолених, які змушені були розпливатися, як журавлі, у сірій мряці під голодним чужим небом.

Пісні Січових Стрільців поширювалися і поміж мирним населенням, стаючи народними.