Об’єкти бази даних

Об’єктами БД є:
• таблиці;
• форма — створений користувачем графічний інтерфейс із використанням елементів управління для наочного введення даних у базу;
• запит — умова, за допомогою якої можна скласти набір необхідних полів для фільтрації даних;
• звіт — засіб створення і друку підсумкових документів за наявною інформацією;
• макрос — засіб автоматизації завдань;
• модулі.
Основним об’єктом БД є таблиця, яка складається з полів та записів.
Поле — об’єкт БД, призначений для зберігання значень параметра об’єкта або процесу. Характеризується параметрами: ім’я поля, формат даних, тип оформлення.
Запис — сукупність логічно зв’язаних полів, які характеризують властивості об’єкта або класу об’єктів.
Структура таблиці — це загальний вигляд таблиці з певною кількістю полів та їхніми характеристиками