Норми працi

Норми працi – норми виробiтку, часу, обслуговування, чисельностi – встановлюються для працiвникiв вiдповiдно до досягнутого рiвня технiки, технологiї, органiзацiї виробництва i працi.