МУЗЕЇ — СКАРБНИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУДРОСТІ ТА КУЛЬТУРИ

Творче завдання: доповнити текст переказу описом власних вражень від відвідування музею.

Для чого існують музеї? Для того, щоб у них пізнавати культуру, відчувати дух народу — від давнини до сучасності. Коли турист приїжджає до Києва чи будь-якого іншого міста з метою пізнати його, запам’ятати його образ, то спочатку він просто милується архітектурою, парками, вулицями, розкіш­ними фасадами будинків. Перш, ніж завітати до театру, він, звичайно, шукатиме музеї, бо саме там відчує подих історії та культури, саме там зможе замислитися, зосередитися, майже доторкнутися до Вічності.

Як, перебуваючи в Парижі, не піти до Лувру або в Санкт-Петербурзі — до Ермітажу. Я ходив по Ермітажу тижнями і не уявляв, що цей музей десь закінчується. Так, треба ходи­ти, ходити, ходити, дивитися і відчувати… І, пізнаючи щось нове в історії, мистецтві, літературі, дивуватися народженню нових почуттів у самому собі. Напевно, для цього й існують музеї. Пам’ятаю, як років тридцять тому я вперше пересту­пив поріг меморіального музею Івана Франка у Львові. Жо­ден музей світу, де я не був, не справив на мене такого вра­ження, ніде я не перейнявся цією атмосферою, не відчув такої близькості до письменника. Я відчув, що там є його Дух… От зараз Франко вийшов, мабуть, до якоїсь львівської кав’ярні, але він повернеться, він має повернутися. І це почуття я збері­гаю вже багато років, воно допомагає мені читати і пізнава­ти Франка.

На сьогодні роль київського музею Шевченка в нашій куль­турі неоціненна. Музей може відіграти відповідну роль у ви­світленні життя і творчості самого Шевченка. І в наповненості експозиції нам допомагає сам Тарас Григорович своїм худож­нім талантом. Наша багатюща колекція його мистецької спад­щини дає можливість представити його як художника, додаю­чи до літературної експозиції неповторні живописні барви. Але відобразити життєвий шлях митця як письменника, художни­ка — дуже важко, проте це не найскладніше. Бо роль музею Шевченка в нашій культурі не обмежується та не визначається лише висвітленням спадщини Тараса Шевченка. Значно вища роль цього музею. Він має виховувати живу історичну пам’ять, відчуття власної історії, культури.

Я вже багато разів казав і ще раз повторюю, що в такий музей, як наш, кожен киянин має приходити не двічі — три­чі за життя, а кілька разів на рік. І щоразу він повинен поба­чити щось нове.

Мають діяти культурно-освітні програми зі статусом де­ржавних, куди входитиме відвідування школярами музею Шев­ченка — хоча б раз на рік протягом усього навчання.

Відвідування музею дає часом імпульс до душевного ро­зуміння, без якого нам ніколи не виховати ні читача, ні при­хильника української культури. Наприклад, відвідавши му­зей Нечуя-Левицького у Стеблеві, можна глибше зрозуміти особистість і творчість письменника, ніж читаючи підручник. Музей дає змогу потрапити в середину культури, доторкнути­ся до її душі.

Будучи великим прихильником футболу, ризикну сказа­ти, що поряд із футболом чи навіть перед нього культура спіл­кування з музеєм має увійти у свідомість нашої молоді. І, ок­рім уроку футболу, може, варто було б увести в наших школах музейний урок.

(446 сл.)    (За С. Гальченком)