КРИШТАЛЕВА ЛЮДЯНІСТЬ ІВАНА СІРКА

Україна за Андрусівським договором була розкраяна по Дніпру між Росією та Польщею. Коли Дорошенко вів тяжкі бої проти шляхти на Правобережжі, лівому було випхнуто на гетьманський стілець догідного Москві Дем’яна Многогріш­ного. Почалася виснажлива війна проти Дорошенка. Обло­жений у Чигирині, він багато літ відбивався від російського війська і поляків та врешті-решт прийняв протекторат Туреч­чини, що не робило йому честі. Впродовж багатьох літ Сірко приятелював з Дорошенком, підтримував його. Коли ж поба­чив, що кров ллється марно, поїхав у Чигирин і вмовив Доро­шенка віддати гетьманські клейноди. Сама подорож до Чиги­рина була небезпечною.

Схоплений пізніше підступно, побував Сірко в Сибіру й до кінця життя ненавидів як москалівського царя, так і царат взагалі і його прислужників —гетьманів Многогрішного та Са-мойловича. При Сіркові налагодились тісні взаємини між За­порожжям і Доном — козаки звершили ряд спільних походів. А чого вартий засвідчений історичними джерелами випадок, коли «семиголовий дракон» Сірко надав допомогу татарам, у кошах яких лютувала бубонна чума? Він виділив їм вільні, тобто незаражені, запорізькі землі та води і всім, хто звину­вачував його в якшанні з татарами, відповідав: «Будьте людь­ми». Кажучи нинішніми словами, це був найвищий вияв ін­тернаціоналізму.

(200 сл.)    (За Ю. Мушкетиком)