КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА

Конституція П. Орлика — визначна пам’ятка суспільно-політичної думки України на початку XVIIIст., договір, укладе­ний між гетьманом Пилипом Орликом і українським козацтвом; повна назва — «Пакти й конституції законів та вольностей Вій­ська Запорізького. Між ясновельможними Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом запорозьким прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних вибо­рах встановленою присягою названим ясновельможним гетьма­ном, року Божого 1710, квітня 5, в Бендерах». Козаки у 1710р. обирають гетьманом П. Орлика, який був генеральним писарем. Новообраний гетьман намагався завоювати собі підтримку як серед своїх прихильників серед населення України, з цією метою і була створена Конституція П. Орлика, її головний зміст — домовленість між гетьманом П. Орликом і соратниками-козаками зі шведським королем Карлом XII як захисником і гарантом неза­лежності України, на підставі якої Україна відходила під швед­ську протекцію, а її громадяни керувалися нею у повсякденному житті. 10 травня 1710 р. король Швеції затвердив Конституцію П. Орлика і підписав звернення до українського народу, обіцяючи продовжити війну проти Росії та обороняти кордони Гетьманщини після її визволення від росіян. П. Орлик брав на себе зобов’язання щодо обмеження гетьманського самодержавства, збільшення і роз­гортання козачого демократизму в керівництві, зменшення соці­ального гноблення міщан і селян, захисту привілеїв козацького стану, збереження особливого положення запорозьких козаків, боротьби за політичне і церковне відокремлення України від Росії. Хоча Конституції П. Орлика не довелося стати справжнім основним законом козацької України. Конституція П. Орлика, хоч і част­ково, але діяла на Правобережній Україні до 1714 р. і стала уні­кальним історичним документом, що творив на козацьких заса­дах основи демократичного устрою Гетьманщини.

Отже, Конституція П. Орлика має для нас важливе значення як раритетний документ козацької епохи, покажчик постулатів Івана Мазепи й усього освіченого суспільного загалу Гетьманщини. До речі, вона була укладена двома мовами: латинською й укра­їнською, а, отже, зміст її і базові положення мали стати доступ­ними і відомими освіченому європейському загалу (ІО. Фігурний; 295 сл.).