ІЛЛЯ РЄПІН. ЗАПОРІЗЬКИЙ ШЕДЕВР

Феномен Запорозької Січі був темою дослідження багатьох великих українців, як, наприклад, Миколи Гоголя, Тараса Шев­ченка, Володимира Антоновича, Михайла Грушевського та інших. У світі образотворчого мистецтва тема українських козаків була найвиразніше розкрита в картині Іллі Рєпіна «Запорожці, що пишуть листа турецькому султану», яка була написана худож­ником після глибоких досліджень і багатьох подорожей усією Україною і Запорізьким краєм зокрема. Митцю вдалося пере­дати незалежний дух українських козаків. Картина пронизана яскравим гумором, зображуючи козаків, що складають образ­ливий лист до султана Турецької імперії, наймогутнішої країни у світі в ті часи. Лист дійсно існував і був написаний як відповідь на вимогу султана Махмуда IV про капітуляцію. Прекрасному полотну про запорожців Рєпін присвятив 13 років свого життя, і це було його улюблене полотно. Одна з картин експонується в Санкт-Петербурзькій картинній галереї в Росії. Але в Україні Ви можете насолодитися іншим полотном, яке написав Рєпін для свого рідного міста і подарував картинній галереї Харкова.

Не дивно, що Ілля Рєпін був зачарований українською темати­кою, яка часто зустрічається в його роботах. Цей всесвітньо відомий живописець народився в українському місті Чугуїв Харківського району 1844 року. Саме в юності, яка минула в Україні, роз­крився мистецький талант, він тут здобув початкову художню освіту. Після отримання вищої освіти в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв у Росії у віці 25 років він уже мав репутацію портретного живописця. Рєпін писав найвідоміші постаті тодіш­ньої Російської імперії — усього понад 300 портретів. Зобража­ючи великого українського поета Тараса Шевченка, художник підкреслив зосереджений погляд, який ніби пронизує глядача — свідчення того, що Рєпін прагнув вшанувати свого співвітчизника і свою батьківщину. Після революції 1917 року майстер відмо­вився жити в Радянській Росії, переїхав до Фінляндії, де помер у віці вісімдесяти шести років, залишивши після себе багатий і прекрасний художній спадок (З газети; 273 сл.).

 Завдання до тексту
1. Визначити тип і стиль мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Феномен Запорозької Січі.
2. Тема українських козаків у картині Іллі Рєпіна.
3. Прекрасному полотну про запорожців Рєпін присвятив 13 років свого життя.
4. Українська тематика і І. Рєпін.
5. Становлення Рєпіна як живописця.
6. Еміграція митця.

3. Лексична робота.

• Експонувати — виставляти для огляду, показувати в музеї або на виставці.
• Феномен — рідкісне, незвичайне, виняткове явище.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Запорозька Січ, Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Володимир
Антонович, Михайло Грушевський, «Запорожці, що пишуть листа

турецькому султану», Махмуд IV, Турецька імперія, Радянська Росія, Харківський район, Санкт-Петербурзька академія мис¬тецтв, прекрасний, експонуватися, галерея, живописець, при¬святити.
5. Записати числівники словами.
13 років, 1844 року, у віці 25 років, понад 300 портретів, 1917 року.
6. Продовжити речення.

1. Феномен Запорозької Січі був темою дослідження багатьох великих українців, як, наприклад, …
2. Цей всесвітньо відомий живописець народився в українському місті …
3. Після революції 1917 року майстер відмовився жити в Радян¬ській Росії, переїхав до де помер у віці залишивши після себе багатий і прекрасний художній спадок.
4. Картина пронизана зображуючи козаків, що складають … лист до султана наймогутнішої країни у світі в ті часи.

7. Питання до тексту.

• Хто досліджував феномен Запорозької Січі?
• Про яку картину йдеться в тексті?
• Скільки часу пішло на створення цієї картини?
• Де вона зберігається?
• Розкажіть про походження та освіту Іллі Рєпіна.
• Портрет кого з найвідоміших українських письменників вико¬нав І. Рєпін?
• Чому митець емігрував до Фінляндії?
• Розкажіть, що ви знаєте про історію написання чи власне про картину «Запорожці, що пишуть листа турецькому султану»?
8. За складеним планом стисло переказати текст.