ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ НЕВІДОМОГО АВТОРА У «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

План

I. «Слово о полку Ігоревім» — найвище досягнення красного пись­менства Київської Русі.

II. Гармонія глибокого змісту й довершеної художньої форми поеми.

1. Основа будови твору — контраст.

2. Поєднання книжної та народнопоетичної лексики.

3. Вплив народної казки.

4. Художні зображально-виражальні засоби: епітети, порівнян­ня, тавтологічні вислови, гіперболи.

5. Риторичні фігури.

III. Краса і сила героїчного епосу руського народу.