Хрестоматія народного життя

Творчість Івана Котляревського — початок нової ери української літератури, адже саме з неї починається потужний рух національного відродження. «Енеїда», над якою І. Котляревський працював майже три десяти-ліття, стала епохальним явищем у духовному житті українського народу, визначила змістовий напрям і форму нашій літературі.
Жив і творив І. Котляревський у час, коли, здавалося, самі підвалини національної ідеї відбували одне з найсерйозніших випробувань на право свого існування взагалі. Всеохоплюючий імперський тиск мав остаточно призвести до знищення навіть можливих проявів національного духу.
XVIII століття у літописі історії українського народу позначене поневірянням, визиском. Час, коли народ міг втратити надії, традиції, культуру, майбутнє і навіть себе. «Доборолась Україна до самого краю», — писав її геній Тарас Шевченко.
І раптом серед мертвої тиші лунає зневажливий, саркастичний, життєрадісний сміх, який сміх пробудив у душах людей не тільки почуття гідності, а й повернув віру в себе.
Мабуть, жоден народ у світі не наділяє такими повноваженнями своїх митців, як український. Особливо це стосується письменників. Слово завжди користувалося авторитетом у наших людей, а тому письменники сприймалися громадською думкою майже як пророки. А втім, поринаючи в нашу історію й зважуючи на реалії сьогодення, ми переконуємося в тому, що незалежність України є реальністю, — заслуга нашого письменницт-ва.
Отже, розглядаючи І. Котляревського лише як письменника, годі й думати про повноту сприйняття цієї суспільної постаті. Тільки виміри громадсько-літературні здатні реально визначити його масштабність і значен-ня.
Уже сучасниками «Енеїда» сприймалася як своєрідна енциклопедія народного життя, панорама побуту і звичаїв. І. Котляревський запозичив з поеми Вергілія лише основну сюжетну лінію та імена головних героїв.
Основним джерелом і натхнення була для письменника тогочасна дійсність. Найважливіше те, що І. Кот-ляревський поставив перед собою досі не чуване завдання — передати все новими творчими методами.
Українські типи, реалії побуту, несподівані ситуації автор передавав і відтворював з незвичайною щирістю та виразністю. Щедрий гумор лише доповнював образну завершеність героїв поеми.
За міфологічною канвою просвітлюються обриси тогочасного суспільства, сповненого життєвих неспра-ведливостей.
Національна ж особливість характеру українського народу — непоборна волелюбність, наполегливість.
14
Цією світлою ідеєю пройнята поема «Енеїда». Причина довговічності цього твору, за словами О. Білець-кого, — в єдності авторського задуму і стилю, в оптимістичному стихійно-реалістичному світовідчутті, яким вона пройнята. Вона була «першою друкованою пам’яткою української літератури, що немовби завершувала період довгого життя і водночас відкривала перспективи нового розвитку, і, незважаючи на свою комічну зовнішність, була серйозною за своїм громадським значенням».