ГОМІН

Над містом котився важкий, тисячоголосий гомін. Він наро¬джувався десь там, по темних вузьких завулках, на запилюже-них дорогах за міськими ворітьми — короткими перемовками, сонними вітаннями, скрипом коліс, брязкотом металу, старечим покашлюванням — сотнями маленьких струмінців, котрі плинули, вбирали в себе інші й врешті вихлюпували на агору. Часто, з похлипом калатав рибний дзвін, тугі м’ячі ударів злітали вгору й падали на пласкі покрівлі будинків, скочувались униз, і тут їх чавили, втоптували в ще холодний брук сотні підошов. Міцних, з волової шкіри, важких дерев’яних, елегантних, обкованих сріблом з хитромудрими карбованими написами черевиків метеків, вершників, рабів, різьбярів, виноробів, софістів, гончарів, архонтів, селян. Агора клекотіла, вирувала, дихала одними велетенськими грудьми. Агора вбирала всіх. Не заслужить пошани афінянин, котрий о цій порі знехтує її, додивлятиметься ранкові сни на м’яких подушках… Агора — це життя. Це провість на врожай, чутки про війну, мудра бесіда філософа, придбана корисна річ і корисні знайомства (ІО. Мушкетик; 142 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Тисячоголосий гомін.
2. Похлипом калатав рибний дзвін.
3. Агора клекотіла, вирувала.
4. Агора — це життя.
3. Лексична робота.
• Агора — у Стародавній Греції — народні збори, а також май¬дан, де вони відбувались.
• Архонти — у Стародавній Греції — вищі службові особи, які обирались на певний строк.
• Брук — бруківка — дорога або вулиця, вимощена камінням.
• Метеки — у Стародавній Греції — особисто вільні, але полі¬тично безправні іноземці, які постійно проживали в Аттиці.
• Софіст — представник давньогрецьких філософів У-ІУст. до н. е., у центрі уваги яких було мистецтво красномовства та питання етики, політики, теорії пізнання.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.
Афінянин, тисячоголосий, велетенський, брязкіт, униз, еле-
гантний, дерев’яний, угору, врешті.
5. Питання до тексту.
• Охарактеризуйте гомін, що котився містом.
• Де народжувався цей гомін?
• Хто ходив цими вулицями?
• Що означає агора для людей?
6. За складеним планом переказати текст.