Характеристика колективного договору та його значення як особливого джерела права

КД — це локальний нормативно-правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні відносини між власником і працівниками даного підприємства. Укладається КД на підприємствах, в установах, організаціях (незалежно від форми власності і господарювання), які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Угода та колективний договір(КД) укладаються на основі чинного законодавства (Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року тощо), прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів. Ним регулюються такі процеси, як: зміни в організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості, нормування і оплата праці, встановлення форми,системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат, встановлення гарантій, компенсацій,пільг, участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку та ін.

КД може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії  та соціально-побутові пільги.

Кризові явища розвитку економіки, що сьогодні мають місце у державі (невиплати зар. плати, закриття підприємств, скорочення працюючих тощо), дедалі більше зачіпляють інтереси не лише окремих працівників, а й цілих колективів. Значною мірою названі проблеми вирішує соціальне партнерство. КД є письмовою угодою про соціальне партнерство. Тому КД має особливе значення як джерело права.