Форма держави: поняття та основні елементи

Форма держави – це її устрій, який проявляється в характері політичних відносин громадян між собою, громадян і держави в процесі здійснення нею управління суспільними справами; сукупність способів організації, устрою і здійснення державної влади, що виражають її сукупність. Елементи форми держави: 1. форма правління відображає способи утворення та організації державної влади. Основними формами правління є монархія (абсолютна, обмежена) і республіка (президентська, парламентська, змішана). 2. форма державного устрою – це зовнішнє оформлення держави в просторових межах, способи організації державної влади на певній території, взаємозв’язок органів держави та її окремих частин між собою. Згідно з цим держави можуть бути унітарні (прості) та федеративні (складні). 3. політичний режим – сукупність прийомів і методів реалізації державної влади, яка характеризується якісною і кількісною мірою участі народу, націй, верств, соціальних груп й окремих громадян в її здійсненні. Політичний режим можна поділити на демократичний та антидемократичний (авторитарний, тоталітарний).