Джерела утворення оборотних засобів на підприємстві

Основними джерелами утворення оборотних засобів є:

1)   Власні оборотні засоби;

2)   Кошти прирівнені до власних оборотних засобів;

3)   Позичкові кошти;

Власні оборотні засоби включають:

–    Статутний фонд  в частині формування оборотного капіталу;

–    Резервний фонд;

–    Нерозподілений прибуток звітного року;

Кошти прирівнені до власних оборотних засобів(стійкі пасиви) – це кошти, які юридично не належать підприємству, але які воно використовує в своїй господарській діяльності. Вони включають:

–    Заборгованість постачання за матеріально-технічні ресурси;

–    Мінімальна заборгованість робітника по заробітній платі;

–    Залишки амортизаційних відрахувань на закупівлю матеріалів для капремонту;

–    Кошти підприємств, що покривають кредити банку та аванси замовників;

Позичкові кошти включають:

–    Короткострокові банківські кредити;

–    Кредиторську заборгованість;

–    Емісію цінних паперів підприємства;

–    Отримання товарного кредиту;

–    Всі види кредитної заборгованості;