Державний службовець

Державний службовець – громадянин, який займає у порядку, встановлному чинним законодавством, оплачувану держ. посаду. Держ службою в Укр визнається професійна діяльність осіб, які обіймають посади в жерж органах та їх апараті на яких покладено практи-чне виконання завдань і функцій держави.