ЧОМУ П’ЄСА Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА «СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ» ДО ЦЬОГО ЧАСУ ПОПУЛЯРНА?

План

I. Традиції та новаторство у п’єсі Г. Квітки-Основ’яненка «Сватан­ня на Гончарівці».

II. Іскрометний гумор, колоритні постаті, яскраві національні зви­чаї у п’єсі — складова успіху.

1. Правдивий показ окремих сторін тогочасної дійсності.

2. Тенденція до ідеалізації стосунків різних верств населення.

3. Майстерність творення образів.

4. Неперевершений гумор ситуацій, діалогів.

5. Щасливий фінал.

III. Оптимізм та національна своєрідність — запорука довгого жит­тя твору.