БОЛЮЧІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ У П’ЄСІ О. КОЛОМІЙЦЯ «ДИКИЙ АНГЕЛ»

План

I. Одвічна проблема батьків і дітей, сімейного виховання в літературі.

II. Єдність особистого і громадського, відповідальність кожної лю­дини за свою працю, поведінку, спосіб життя перед майбутніми поколіннями.

1. Праця — основа виховання в родині.

2. Контроль батьків за дітьми та довіра між ними.

3. Відповідальність дітей за свої вчинки, за тих, кого вони взяли під свою опіку.

4. Ставлення до матеріальних благ, до грошей.

5. Чистота й чесність в особистому житті.

ІІІ. Лад у сім’ї — порядок у державі.