Безконфліктна взаємодія сторін у дискусіях і спорах.

Суперечка — словесне змагання, обговорення проблеми, у якому кожен опонент обстоює свою думку;

дискусія (від лат. discussio — «розгляд, дослідження») — публічне обговорення (на зборах, у пресі, бесіді) якого-небудь спірного питання.

Дискусія і суперечка у професійній діяльності — це процес розв’язання проблем через зіставлення, зіткнення, асиміляцію, взаємозбагачення предметних позицій учасників (думок учасників щодо суті розв’язуваної проблеми).

За умови правильної організації професійні дискусії та суперечки як форми ділових бесід необхідно спрямувати на виконання таких функцій:

– пошук нових напрямів і початок перспективних заходів;

– обмін інформацією;

– контроль розпочатих заходів;

– взаємне спілкування працівників з одного ділового середовища;

– пошуки й оперативна розробка робочих ідей і задумів;

– підтримка ділових контактів на рівні підприємств, фірм, галузей, держав

Дискусія — найбільш демократична форма ділової бесіди, для якої характерним є вільний обмін думками, прийняття спільного рішення за загальної згоди з наступним затвердженням його посередником. Можливий варіант, коли рішення приймає керівник, обміркувавши все, що говорилося і пропонувалося.