АКАЦІЇ

Весною, коли рясним білоцвіттям каштанів і акацій закипає Київ, вечорами синіми виходжу я на круті й зелені схили Дніпра.
Знайомою стежкою пробираюсь у парк до Аскольдової могили, сідаю на лавці під білим наметом розквітлої акації і слухаю див¬ний зачарований гомін землі.
Солодкі пахощі настояних на сонці акацій пливуть у повітрі, злегка паморочать голову і викликають у душі терпкий смуток.
У гущавині, що заплела круті дніпровські схили, не вгаваючи, співають, заливаючись солодким щебетом, солов’ї, і пісні запізнілих молодих веслярів линуть знизу від ріки, котяться над дніпровськими плесами.
Заходить блакитна ніч, ясними мерехтливими зорями гаптуючи небо, і тихими лунами озиваються зелені парки на косого¬рах, пливуть над ними звуки пісень, схвильований шепіт, притишені сміхи.
То виходить юність на дніпровські кручі, під місяць і зорі, де білим полум’ям свічок догорають каштани.
Прийшли сюди, у київські сади і парки, ті, кому нині по вісім-надцятьдвадцять весен, ті, що сиділи над книгами в аудиторіях, ті, що стояли на риштованнях нових будов.
Наді мною тихо шумлять акації, стоять, мовби загорнувшись у білі, ніжні прозорі тканини; срібне мереживо заплітає в їхні рясні крони місяць, ласкавий вітер голубить їхні кучері.
А вони злегка погойдуються в млосній нестямі, такі запашні та соромливо-ніжні.
Я сиджу, дивлюсь і слухаю. Я вбираю в себе всі звуки, і пахощі, і далеке минуле, що встає легендою з дніпровських гір, перено¬сить мене в інший світ…
І я згадую свою неповторну юність, що давно пройшла цими стежками та крутими схилами, юність, обпечену вогнем, биту громами та горем, сувору та грізну… (/. Цюпа; 252 сл.).
Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Виходжу я на круті й зелені схили Дніпра.
2. Солодкі пахощі настояних на сонці акацій.
3. Заходить блакитна ніч.
4. Київські сади і парки.
5. Я вбираю в себе всі звуки.
3. Лексична робота.
• Плесо — спокійна, чиста водна гладь.
• Риштовання — тимчасовий дощаний настил на підвищенні; поміст.
4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.
Білоцвіття, Аскольдова могила, розквітлий, риштовання, дніп-
ровські схили, солов’ї, дніпровські плеса, мерехтливий, косо-

гори, притишений, дніпровські кручі, полум’я, київські сади, вісімнадцять-дев’ятнадцять, мереживо, дніпровські гори, непов¬торний, обпечений, стежками.
5. Дібрати епітети до іменників.
Гомін (зачарований), пахощі (солодкі), смуток (терпкий), щебет (солодкий), ніч (блакитна), луна (тиха), парки (зелені), шепіт (схвильований), кучері (запашні, соромливо-ніжні), вітер (ласкавий).
6. Питання до тексту.

• Яким настроєм сповнений цей твір?
• Розкажіть, які почуття у вас викликає прихід весни, пробу¬дження природи?
• Що викликають у душі пахощі акацій? Чому?
• Що згадує оповідач, сидячи в парку?
7. За складеним планом стисло переказати текст.