8.2. Проблема структурування філософії

Сучасна філософія – це не тільки різновид світогляду, а й система знання, яка претендує на науковість. Як наука вона має свій специфічний предмет, методи пізнання, систему категорій і закони, а також задовольняє певну практичну потребу. Філософія є знання загального, що зближує її з наукою. Тому, що наука як і філософія, відображає світ у загальних поняттях. Зближує філософію з наукою також і те, що філософія прагне теоретично обгрунтувати свої положення, довести їх, виразити в теоретичній формі. Наведена схема дає уявлення про структуру сучасної філософії.