7 клас

У сьомому класі на уроках української літератури вдосконалюються вміння й оцінювати риси літературних героїв, висловлювати власну дум­ку про них, зіставляти двох героїв одного твору для виявлення спільного й відмінного в їхніх характерах, а також авторського ставлення до них; вміння визначати родові й жанрові ознаки твору, що вивчається; давати письмову розгорнуту відповідь на поставлене питання. Учні вчаться визначати ідей­но-художню роль елементів сюжету (експозиції, зав’язки, кульмінації, роз­в’язки) та засобів художньої виразності (тропів) у творі. Особлива увага приділяється характеристиці та порівнянню тематики й проблематики, сюжету різних творів. Як вид письмової роботи у сьомому класі пропо­нується і написання складного плану характеристики образів, роздуму над проблемами, порушеними у художньому творі. Основним жанром твору у сьомому класі стає твір-роздум. Теми, які пропонуються у сьомому класі, зорієнтовані на розкриття ідейного змісту та проблематики художнього тво­ру, формування навичок самостійного аналізу.