7.7. Структуралізм

Структуралізм виник як напрям в зв’язку з переходом гуманітарних наук від описово-емпіричного до абстрактно-теоретичного методу дослідження: моделювання, формалізації і математизації досягнутих результатів. Суть методу пізнання структуралістів зводиться до наступного:
І/ виділення певної множини об’єктів /масиву/, “корпусу” текстів, в яких можна передбачити наявність єдиної структури, інваріанта.
2/ Розкладання текстів на елементарні частинки, в яких типові відношення зв’язують однорідні пари елементів.
3/ Систематизація відносин і побудова абстрактної структури шляхом моделювання.
4/ Виділення із структури всіх теоретично можливих наслідків і перевірка їх на. практиці.