Загальна характеристика, об’єкти, напрями і тенденції організаційного прогресу

Організаційний прогрес  виступає як узагальнена характеристика процесу використання організаційних факторів розвитку та підвищення ефективності виробництва. Його суть полягає в удосконаленні існуючих та застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.

До об’єктів організаційного прогресу можна віднести – системи управління, планування, фінансування, матеріального стимулювання, матеріально-технічного забезпечення, науково-технічного обслуговування тощо.

Основні напрямки організаційного прогресу:

  1. загальносистемний охоплює орієнтири для розробки і прийняття чисельних високоефективних організаційних рішень внутрішньовиробничого характеру.
  2. внутрішньовиробничій(локальний) сприяє підвищенню організаційного рівня діяльності більших і складніших виробничо-господарських систем.

Сучасні тенденції ОП:

  • прискорення темпів розвитку окремих (деконцентрації, кооперування, конверсії)

та посилення взаємозв’язків усіх суспільних форм організації виробництва.

  • Посилення безперервності та гнучкості виробництва.
  • Розвиток колективної форми організації та оплати праці
  • Раціоналізація організації потоку й використання засобів вир-ва та кінцевої продукції на всіх стадіях відтворювального процесу, переміщення певної частини організаційно-технологічних операцій з підготовки виробництва у сферу матеріально-технічного  забезпечення.
  • Формування нових типів суспільної комбінації речових і особистісних елементів процесу виробництва, науки та виробництво, виробництва і сфери споживання.
  • Удосконалення організації функціонування господарського механізму підприємств, перехід останніх на ринкові економічні відносини з державою.