Передумови виникнення конфлікту

Причини  виникнення  конфліктів  різноманітні.   Вирізняють об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів. Останні характеризують суб’єктивне сприйняття людьми об’єктивних процесів, а також зумовлюються їхніми особистісними психічними властивостями. Основні причини конфліктів в організації такі:

—         обмеженість ресурсів, які необхідно поділити між структурними підрозділами;

взаємозалежність завдань (у сучасному виробництві виконання завдання одним або групою працівників залежить від результатів роботи інших працівників або групи);

відмінності в цілях (спеціалізовані підрозділи можуть надавати більшого значення своїм проблемам, а не всієї організації);

відмінності в уявленнях, цінностях, манері поведінки, рівні освіти, життєвому досвіді;

незадовільні  комунікації (погана  передача  інформації є причиною, наслідком і каталізатором конфлікту, оскільки заважає зрозуміти ситуацію та погляди інших людей);

—         різка зміна подій і ситуації.

Суб’єктивними причинами конфліктів є схильність людини до конфліктних стосунків з оточуючими, зумовлена її індивідуальними особливостями. Серед них такі:

– неадекватна самооцінка власних можливостей і здібностей, яка суперечить оцінці з боку оточуючих;

– намагання завжди домінувати;

– консерватизм мислення, поглядів, переконань;

– надмірна принциповість і прямолінійність висловлювань;

– критична налаштованість;

– емоційні якості, зокрема тривожність, агресивність, роздратованість, упертість тощо.