ПАТРІОТИЗМ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО

План

I. Іван Вишенський — видатний полеміст-сатирик давньої українсь­кої літератури.

II. Борець за права і гідність людини.

1. Духовний зв’язок з батьківщиною під час перебування поза її межами.

2. Пристрасні «Послання…».

3. Висвітлення у творах не лише релігійних, а й соціальних проблем.

4. Співчутливе ставлення до пригноблених та принижених.

5. Гнівне таврування сатиричним словом жорстокосердців.

III. Утвердження моральних, високогуманних ідеалів у творчості Івана Вишенського.