Нормативно-правовий акт

Нормативно-правовий акт —  це юридичний документ, який приймається органами державної влади або уповноваженими державою іншими суб’єктами, має формально визначений, загальнообов’язковий характер і охороняється державною владою від порушень. Нормативно-правові акти поділяються на закони і підзаконні акти.