Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.

Необх умовою вир на належному рівні завдань мен-ту перс є викор, поряд із норм-прав, науково-метод забезпечення функціонування сист мен-ту персоналу. Наук-метод забезп мен-ту персоналу–це сук-ть документів орг-методичного, нормативно-техн та техніко-економ хар-ру, яку визначають норми, правила, вимоги, хар-ки та інші дані, що використовуються для вир завдань орг праці та мен-ту перс. Дані документи затверджуються в установленому порядку відповідним компетентним органом чи кер-вом орг.  Науково-методичне забезпечення мен-ту персоналу включає дві групи документів: § док, які визначають норми, правила вимоги, хар-ки та інші дані, розробляються і затверджуються відповідними компетентними органами (міністерствами, відомствами, іншими держ органами й міжн організаціями); § док, які розробляються для внутр викор й затверджуються керівництвом організації. До 1 групи документів науково-метод забезпеч мен-ту перс слід віднести: Довідник кваліфікаційних хар-тик професій працівників – систематизований за видами ек діяльності збірник описів професій, які наведені в класифікаторі професій. Довідник складається з випусків і розділів випусків, які згруповані за основними видами ек діяльності, вир-ва та робіт.
Зміст випуску або розділу випуску складається зі “Вступу”, “Кваліфікаційних хар-к”, розташованих в абетковій послідовності з порядковими номерами, а також допоміжних покажчиків переліків проф з діапазонами розрядів. Кваліфікаційна хар-ка проф працівника має такі розділи: § Завдання та обов’язки. § Повинен знати. Цей розділ містить описи знань, умінь, навичок, методів і прийомів безпечного виконання робіт, засвоєння і застосування яких є обов’язковим. § Кваліфікаційні вимоги. § Спеціалізація. § Приклади робіт.  Міжгалузеві норми та нормативи – призначені для нормування однакових труд процесів на підприємствах різних галузей виробництва. На багатьох підприємствах існують роботи, які виконують робітники однакових професій. Окремі види верстатних, слюсарних, ремонтних та інших робіт виконуються майже на всіх підприємствах різних галузей промисловості. Міжгалузеві норми та нормативи з праці розробляються відповідними науково-дослідними або проектно-технол організаціями з урахуванням орг-техн умов і прогресивного досвіду організації виробництва та праці. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) – це форма міжннорм з питань, які відносяться до компетенції МОП. Конвенції та рекомендації МОП призначені для викор державами-членами МОП та міжн співтовариством. Вони приймаються Міжн конференцією праці, яка проходить щорічно в штаб-квартирі МОП в м. Женеві (Швейцарія). В складі делегацій країн-членів два представника: представник підприємців і представник найманих працівників. Конвенції подібні міжн договорам і підлягають ратифікації членами МОП. Коли держава ратифікує конвенцію, вона зобов’язується застосовувати її положення. Рекомендації не потрібно ратифікувати. Вони розширяють зміст конвенції або торкаються питань, які не потребують формальних зобов’язань.  Конвенції та рекомендації містять міжн норми в галузі праці, які стосуються: прав людини на працю; заборони дискримінації та примусової праці; зайнятості; соц політики; колективних труд відносин; умов праці, оплати праці, безпеки та гігієни праці, ох праці; соц забезпечення; проф орієнтації та профе підготовки; роб часу та часу відпочинку; праці жінок, дітей і підлітків, літніх працівників, працівників-мігрантів, корінного населення та окремих категорій працівників. Поширеним типом документів, що належать до наук-метод забезпеч мене-у персоналу, є використовувані в різних галузях ек відомчі техноло розробки, інструкції, правила виконання певних процесів і процедур. Наприклад, у Держ службі зайнятості використовується “Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України”, на митницях застосовуються затверджені типові технол схеми митного оформлення вантажів у різних умовах (аеропортах, морських портах, пунктах пропуску автомобільного транспорту). Єдина технол обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України, розроблена Інститутом державної служби зайнятості. Даний документ містить методи надання соці послуг незайнятим громадянам та роботодавцям, які звертаються до держ служби зайнятості. Серед них: залучення безробітних до сам зайнятості; організація профінформаційного обслуговування незайнятого населення; організація семінарів з навчання безробітних техніці пошуку роботи; процедури та операції щодо надання послуг з пошуку і підбору роботи громадянам, які зареєстровані безробітними, та громадянам, які працюють і бажають змінити місце роботи або шукають додаткову зайнятість; обслуговування керівників та співробітників служб персоналу підприємств, які звернулись в центр зайнятості за доп в підборі персоналу та ін. Друга група документів, які розробляються і затверджуються керівництвом орг для внутр викор, включає: Положення про формування кадрового резерву в орг; Положення про організацію адаптації працівників; Рекомендації щодо орг підбору персоналу; Положення про оплату та стимулювання праці; Інструкції з правил техніки безпеки та ін.