Модель організаційного механізму управління конфліктами.

Упр  конфліктами прийнято розглядати у двох аспектах: внутр й зовн. Перший із них полягає в упрвласною поведінкою в конфліктній взаємодії. Цей аспект носить психол хар. Зовн аспект упр конфліктами відбиває орган-технол сторони цього складного процесу, у якому суб’єктом упр може виступати керівник (менеджер), лідер чи посередник (медіатор). Алгоритм діяльності кер в процесі упр конфліктами залежить від змісту конфлікту, умов його виникнення й розвитку. Менеджер повинен не категорично усувати конфлікт, а управляти ним і еф використовувати. Першочерговим завданням в упр конфліктом слід вважати вивчення його джерел. Менеджеру варто з’ясувати: це проста суперечка про ресурси, непорозуміння з якоїсь проблеми, різні підходи до сист цінностей людей, чи це конфлікт, що виник унаслідок взаємної нетерпимості, психологічної несумісності. Після визначення причин виникнення конфлікту потрібно мінімізувати кількість його учасників. Установлено, що чим менше осіб бере участь у конфлікті, тим менше зусиль знадобиться для його розв’язання. У процесі аналізу конфлікту, якщо керівник не в змозі сам розібратися у природі й джерелах розв’язуваної проблеми, то він може залучити компетентних осіб (експертів). Думка експертів часто буває більш переконливою, ніж думка безпосер керівника. Це пов’язано з тим, що кожна зі сторін-конфліктерів може підозрювати, що менеджер-арбітр із суб’єктивних причин може стати на бік його опонента. У цьому випадку конфлікт не згасає, а підсилюється, тому що «скривдженій» стороні необхідно вже боротися і проти менеджера. Універс алгоритму діяльності керівника з управління конфліктами запропонувати неможливо. Але основні, доцільні кроки в такому алгоритмі можна виділити Залежно від точки зору менеджера на конфлікт буде залежати процедура розв’язання цього конфлікту. У зв’язку з цим виділяють дві великі групи способів упрконфліктом: педагогічні й адміністративні . Особлскладність для менеджера має вибір способів розв’язання конфліктів. Існує кілька можливих стратегій поведінки та відповідних варіантів дій менеджера, спрямованих на ліквідацію конфлікту. Поведінка менеджера в умовах конфлікту має по суті два незалежні виміри:напористість, наполегливість — характеризує поведінку особистості, спрямовану на реалізацію власних інтересів, досягнення власних, часто меркантильних цілей; кооперативність — характеризує поведінку, спрямовану на врахування інтересів осіб для задоволення їхніх (її) потреб. У процесі упр конфліктом виділяють конкретні види впливу: діагностика, прогнозування, профілактика, запобігання, послаблення, урегулювання, розв’язання, завершення. Крім того, до упр конфліктом належать також припинення, усунення, гасіння. Упр конфліктами може здійснюватися на всіх етапах його виникнення й розвитку. Виділяють 3 осн психол механізми регулювання конфліктів: вплив на партнера; оцінка виграшів — програшів; навчання. У разі викор механізму оцінювання виграшів-програшів конфліктна ситуація розглядається в якості гри, де кожен хід залежить від попереднього, і тому постійно йде суб’єктивне оцінювання всіх інд кроків. Відсутність швидкої та правильної реакції однієї зі сторін на дії іншої оцінюється як програш. Про міру виграшності ситуації свідчить факт соц прийняття або соц схвалення дій. Мех навчання полягає в тому, що за умови певної практики можна навчитися розпізнавати людей за типовою реакцією, манерою поведінки та на осн цього регулювати їхнї дії в процесі конфлікту. Ці знання можуть укладатися у відповідну схему, що дозволяє прогнозувати поведінку людей і вчасно знімати напругу в конфліктних ситуаціях.