Характеристика кризової ситуації на підприємстві

Економічна кризова ситуація – раптове  настання обмеженої діяльності підприємства (призупинення ефективної діяльності) з важко прогнозованими наслідками подальшого його функціонування і розвитку. Основні причини настання кризової ситуації:

1    прорахунку   в   розробці   і   реалізації   стратегії  фірми;

2    різке     погіршення     конюнктури     внутрішніх     і  зовнішніх ринків;

3   криза в окремих галузях економіки і спад ділової активності;

4   погана якість системи управління підприємством;

5   нестача    оборотних    коштів    та    Інвестиційних  ресурсів;

6   необгрунтована   економічна   політика   уряду    некеровані інфляційні процеси;

Прояви кризової ситуації: овготривалий спад виробництва; брак   фінансових   коштів   і   тривала   невиплата  зарплати; різке      погіршення      економічних      показників і

діяльності;   невиправдане зростання цін на продукцію;    розлад господарських зв язків підприємства. Підприємство реагує на кризовий таким чином:

1   захисна     реакція      різке     зниження     витрат

розпродаж майна і закриття підрозділів підприємства скорочення парку устаткування звільнення персоналу зниження цін і обсяпв продажу товару

2   натуральна    тактика    –    реалізація    нової

стратегії маркетингу  впровадження нових технологій І

техніки     впровадження    нових    методів    управління

і розробка  реалізація нової стратегії діяльності