Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників

Поряд з інформаційними, людськими ресурсами, технічними засобами робота з людьми, пов’язана з професійним підбором персоналу, оплатою праці, професійним навчанням тощо, потребує й фін ресурсів.

Фінансове забезпечення МП — це сукупність коштів, які спрямовуються на фінансув. діяльності в галузі МП.

Фінансування відбувається за рахунок витрат на випуск продукції (послуг).

Матер заохочення працівників:  джерелом коштів на оплату праці госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їхньої господарської діяльності.

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, — це кошти, які виділяються з відповід­них бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

Керівництво багатьох підприємств, особливо це стосується віт­чизняних підприємств, не приділяє належної уваги діяльності в галузі МП. Тому в періоди спаду ділової активності підприємства витрати на підбір, розстановку, навчання працівників, створення сприятливих умов праці, стимулювання персоналу скорочуються в першу чергу.

У розвинених країнах світу діяльність у галузі МП розглядається як надприбуткова, а витрати на персонал — як інвестиції.

Провідні компанії лише на професійний розвиток витрачають до 10 % фонду ЗП, що для такої компанії, як Дженерал Моторз становить суму, яка перевищує 1 млрд. дол. на рік. Ці витрати є капіталовкладеннями орг в розвиток своїх співробітників, від яких вона очікує віддачу у вигляді збільшення внеску кожного співробітника в досягнення організац. цілей.

На даному етапі розвитку нашої держави  актуальним є питання зміни світогляду, принципів і установок як керівників підприємств, так і представників органів держ влади на персонал як об’єкт управління