Банківська система України. Поняття та види банків в Україні

Згідно з законом У. “Про банки і банківську діяльність”, банківська система України складається з Національного  банку України  та  інших  банків,  а  також  філій  іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону. Банк — це юридична особа, яка має виключне право на  підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:  залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб  та розміщення зазначених коштів від свого імені,  на власних умовах та  на  власний  ризик,  відкриття  і  ведення  банківських
рахунків фізичних та юридичних осіб. Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні  або  як спеціалізовані.  Універсальні – банки, які здійснюють рівною мірою всі банківські операції. За  спеціалізацією  банки  можуть  бути ощадними, інвестиційними, іпотечними,розрахунковими (кліринговими).  Ощадні банки – є фінансовими інститутами, які залучають кошти ​інвесторів у вигляді депозитів та надають позики під заставу ​нерухомості.Інвестиційний банк — спеціалізована кредитна установа, що залучає довготерміновий позиковий капітал і надає його в розпорядження позичальникам (підприємцям і державі) через випуск облігацій та інших видів боргових зобов’язань.Іпотечний банк — банк, що спеціалізується на наданні довготермінових кредитів під заставу нерухомості (будівель, землі тощо) та випуску заставних листів, забезпечених нерухомістю. Розрахунковий банк – банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Банк самостійно   визначає   напрями   своєї   діяльності   і спеціалізацію   за  видами  операцій.  Національний  банк  України здійснює  регулювання  діяльності  спеціалізованих  банків   через економічні   нормативи    та    нормативно-правове   забезпечення здійснюваних цими банками операцій. Банк набуває статусу  спеціалізованого  банку  у  разі,  якщо більше  50  відсотків  його  активів є активами одного типу.  Банк набуває статусу  спеціалізованого  ощадного  банку  у  разі,  якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.