Архів позначки: джерело на­тхнення

ЧОМУ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ?

План

I. Сконцентрована народна мудрість.

II. Усна народна творчість — поетична історія народу, джерело на­тхнення для письменників.

1. Історичні пісні та думи — теми для епічних полотен з історії народу.

2. Використання митцями народнопоетичних засобів виразності.

3. Народні прислів’я та фразеологізми як засоби характеротворення.

4. Міфи, народні казки — основа для літературної казки та фанта­стичних творів.

ІІІ. Значення усної народної творчості як виразника народних дум, носія народної моралі.