Загальні положення та типовий зміст контракту з аутсорсингу.

Договір аутсорсингу є тим фундаментом, на якому побудовано взаємовідношення між споживачем аутсорсингових послуг і аутсорсером. При складанні договору аутсорсингу слід звернути особливу увагу на конфіденційність, тобто на дотримання службової і комерційної таємниці, а також на нерозголошення особистих даних співробітників, які стануть відомі компанії.

Договір аутсорсингу повинен містити вимоги, що стосуються кваліфікації та професійного досвіду персоналу аутсорсера, який залучатиметься до вирішення завдань замовника. Це особливо важливо, якщо укладається договір аутсорсингу на надання робочої сили, особливо з ближнього зарубіжжя.

Для зменшення податкових ризиків доцільно до складу договору аутсорсингу включити всі існуючі умови, передбачені законодавством, в тому числі предмет договору, порядок виконання та здачі робіт, порядок і умови оплати послуг. Предмет договору необхідно сформулювати гранично конкретно. У тексті договору слід використовувати термінологію Податкового Кодексу.

Склад договору повинен передбачати правильне документальне оформлення наданих послуг: рахунки-фактури, акти надання послуг, підписані обома сторонами. Необхідно приділити особливу увагу відповідальності за якість послуг аутсорсингових послуг та дотримання термінів здачі звітності. Договір аутсорсингу повинен передбачати компенсацію втрат замовника, понесених внаслідок неякісного виконання робіт організацією – виконавцем. Склад договору повинен передбачати відповідальність у вигляді відшкодування збитків або у вигляді штрафних санкцій.

Популярними видами аутсорсингових послуг є бухгалтерський аутсорсинг і IT-аутсорсинг. Договір бухгалтерського аутсорсинга має свої особливості юридичного оформлення і являє собою договір аутсорсингу, деталізований під завдання аутсорсингу бухгалтерського обліку.