Я ХОЧУ ПРАВДІ БУТИ ВІЧНИМ ДРУГОМ І ВОРОГОМ ОДВІЧНИМ ЗЛУ (За творчістю В. Симоненка)

План

Боротьба добра зі злом — одвічна проблема української худож­ньої літератури.

Утвердження самоцінності людини, перемоги правди та справед­ливості в житті — поетичне кредо В. Симоненка.

1. Безсмертя людини й народу, творця всіх духовних та матері­альних цінностей («Дід умер», «Жорна», «Перший», «Де за­раз ви, кати мого народу?», «Ти знаєш, що ти — людина?»).

2. Жити надіями, болями і сподіваннями свого народу — найви­ще щастя для поета («Україні», «Земле рідна! Мозок мій світліє…»).

3. Возвеличення щоденного подвигу жінки-матері («Баба Онися», «Піч»).

4. Правдива душа — найбільший скарб людини, то ж ні словом, ні вчинком не образь її («Кривда», «Злодій»).

Естетичний ідеал В. Симоненка і його ліричного героя — патрі­от своєї землі, правдолюбець і борець зі злом вселюдським.