Симптоми прояву банкрутства

Існують        цілком    конкретні    симптоми    настання тотальної заборгованості і повної неплатоспроможності підприємства (орг ції) До них належать:  зменшення обсяпв реалізації продукції; спад попиту на продукцію; зниження прибутковості виробництва; утрата клієнтів та покупців; збільшення обсягів неліквідних коштів; неритмічність виробництва; низький      рівень      використання      виробничого  потенціалу; збільшення витрат на виробництво та реалізацію  продукції; зниження рівня продуктивності праці; скорочення кількості робочих місць.