Сутність, призначення та етапи аналізу робіт

Аналіз роботи —  процедура, за допомогою якої визначаються обов’язки і характер робіт, а також тип людей (у термінах знань і умінь), яких потрібно найняти. Аналіз дозволяє одержати дані про вимоги до роботи, які потім використовуються при створенні опису роботи (у чому полягає робота) і специфікації роботи (яких людей на неї наймати).

ЕТАПИ:

1)Визначення мети, для якої буде використ інфо, отримана при аналізі роботи. Це визначає вид інформації і її джерела.

2) Збір допоміжної інфо. Аналіз допоміжної інфо, таку як структура компанії, технологічні карти й опис робіт. Орг структура показує, як вид робіт, що розглядається, співвідноситься з іншими видами робіт і його місце в загальній структурі. В оргстр мають бути визначені назви кожної посади, за допомогою сполучних ліній повинно бути показано, хто кому підкоряється, хто з ким спілкується в процесі роботи.

Технологічна карта дозволяє докладніше представити хід виконання роботи. Найпростіша ТК відображає “входи” і “виходи” розглядуваної роботи.

3) Вибір репрезентативної посади для аналізу (представляє багато подібних робіт).

4). Збір інфо для аналізу роботи.

5) Аналіз роботи, який проводиться менеджером разом з її виконавцем. Аналіз роботи дозволяє одержати інфо про сутність і функції, виконувані на даному роб місці.

6) Розробка опису і специфікації роботи. Опис роботи— це документ, що містить інфо про роботу, виконувану на даному роб місці, і відповідальність, а також про особливості робочого місця, такі як умови праці і безпека. Специфікація роботи містить інфо про особисті якості, риси характеру, навички й освіту, необхідні для виконання роботи.

Розроблена методика аналізу роботи призначена для того, щоб створити стандартизовану процедуру для порівняння і класифікації видів робіт.