Розширення повноважень Української РСР у складі СРСР в період десталінізації..

Хрущов здійснив ряд заходів щодо розширення прав республік, у т.ч. й України:

– українці частіше висувалися на керівні посади в республіці. В 1953 р. першим секретарем ЦК КПУ було призначено О. Кириченка – першого українця на цій посаді (1953-1957 рр.). Відтоді першими секретарями КПУ призначалися тільки українці.

– розширилися функції і підвищилася відповідальність КПУ;

– активізувалася діяльність України на міжнародній арені. Якщо в 1953 р. республіка була членом 14 міжнародних організацій, то у 1955 р. – 29;

– внаслідок реформи управління економікою в 1957 р. під контроль України перейшло 97% заводів республіки проти 34% в 1953 р.

– у 1957 р. значно розширено юридичну компетенцію республіки: отримано право вирішувати питання обласного, крайового адміністративно-територіального поділу, прийнято громадянський, карний та процесуальний кодекси;

– розширилися фінансово-бюджетні повноваження, а також права щодо поточного й перспективного планування, матеріально-технічного забезпечення, будівництва, використання капіталовкладень.

Але всі ці заходи здійснювалися під суворим контролем центру, до якого згодом знову повернулися його командні функції.