Реформи Марії-Терези і Йосифа ІІ кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі.

Здійснювалися в усій імперії., але мали значний вплив на зх.-укр землі.

Мета – стабілізація соц.-ек становища краю, ліквідація старої с-ми управління.

Адм. Управління. МТ закони австрії пош на всю терит ім., було впроваджено асамблею станів. ЙІІ. усю провінцію поділили на окремі округи, цт провінції – львів, на чолі округів стояли старости.Наслідки: у провінції зм реальна влада поляків та румунів, сприяла пос нім впливу, укр. Усувалися від участі в управлінні.

На селі. МТ. На приєднаних землях складено «інвентарі», обм тілесні покар, забор панщина у неділю і свята, заб примусові роботи без згоди селян. ЙІІ. Селяни звільнялися від особистої залеж, чітко визн розміри панщини, селянам надав мін гром права., сел. Громада одержала права самоврядування. Наслідки: знищено найжорстокіші форми кріпосництва, значного покращення життя селян не сталося, поміщики порушували, протистояння між сел. І пом не лік від, а послаблені.

Релігія. МТ. Рівні права церков та віруючих ЙІІ церква підпорядковувалась державі, священники прирівнювались до держ службовців Наслідки: припинення рел ворожнечі, зміни у становищі гр.-кат церкви.

Освіта. МТ. Навчання в поч. кл рідною мовою ЙІІ відновлена д-ть льв у-ту. Наслідки: р-к освіти, піднесення духу укр. Народу.

ВИСНОВКИ. Реф здійснювалися бюрократичними методами та не доводилися до кінця, укр. Населення не встигло скористатися, бо наступники відмовилися, мало вплинули на ек ситуацію.