Політична ситуація в Україні після Лютневої (1917 р. ) буржуазно-демократичної революції. Суспільно-політичні сили та інститути влади в Україні на етапі 1917 – початку 1918 рр.

Перша світова війна призвела до загострення соціальних,політичних та національних суперечностей у Російській імперії. В Україні активізувався національно-визвольний рух проти самодержавства,який ставив собі за мету завоювання політичних прав. 27 лютого 1917 р. перемога Лютневої революції у Петрограді призвела до падіння самодержавства,незабаром цар Микола ll зрікся престолу. Тимчасовий уряд очолив князь Георгій Львов.

В Україні самодержавний режим також було ліквідовано, а замість старих органів влади утворено губернські,міські і повітові правління. У містах і селах було утворено паралельні органи влади – Ради робітничих і солдатських та Ради селянських депутатів. Національні політичні сили були роздроблені, тому необхідно було створити український керівний центр. Так в Україні виник альтернативний центр влади – УЦР.

УЦР стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила нац..-демократичну революцію в Україні. УЦР заснована у Києві 4 (17) березня 1917 на Володимирській, 42 в приміщенні українського клубу «Родина» з ініціативи Товариства Українських Поступовців за участю українських політичних партій, українських військовиків, робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громадських і культурних організацій. Головою УЦР заочно обрано М. Грушевського. 22 березня 1917 УЦР видала першу відозву «До українського народу».

29-30 квітня 1918 р. відбувся державний переворот. 29 квітня на засіданні Всеукраїнського з’їзду хліборобів у Києві, поставилась вимога припинити соціальні експерименти та відновити гетьманат — історичну форму правління в Україні; одностайне обрання делегатами Павла Скоропадського гетьманом України.

Директорія УНР — найвищий орган державної влади відродженої Української Народної Республіки, який діяв з 14 листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року. Директорія УНР прийшла на зміну гетьманату, який було повалено 14 грудня 1918 року.