Показники оснащеності підприємства ОЗ

Для хар-ки забезпеченості під-ва ОЗ використовують такі показники:

  1. Фондозабезпеченість(фондомісткість та фондооснащеність)

Фондозабезпеченість – хар-зує  забезпеченість або потреби під-ва в ОЗ для вир-ва одиниці продукції

Фм=ОФ/Овп      де Овп-обсяг виробленої продукції

  1. Механозабезпеченність вир-ва хар-є потреби під-ва в засобах механізації(активна частина фондів ). Розраховується як відношення вартості засобів механ  до обсягу викон робіт.
  2. Енергоозброєність – хар-зує  потреби під-ва в потужності двигунів чи засобів енергетики для виконання одиниці робіт.

Для хар-ки забезпечення робітників ОЗ використовують такі показники:

  1. Фондоозброєність праці – хар-зує  співвідношення  між основними і числом працюючих, показує яка частка загальної вартості ОЗ припадає на одного сер.-статист. працівника.

Фп=ОФ/Чп

  1. Механоозброєність праці визначає співвідношення між величеною вартості засобів механізації та числа працюючих.

Енергоозброєність праці – показує яка частка виробничих енергетичних потужностей припадає на одного працюючого.