Підстави припинення зобов’язань за цивільним законодавством

Згідно з Цивільним кодексом України зобовязвння при-пиняються: 1.виконанням; зарахуванням; 2.якщо боржник і кредитор – одна особа; за угодою сторін; унаслідок зміни плану; 3.за неможливістю виконання; 4.зі смертю гро-мадянина або з ліквідацією юридичної особи;5.за домовленістю сторін.. Виконан-ня: якщо боржник видав кредиторові в посвідчення зо-бовязання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, мусить повернути цей документ або зазна-чити про це в розписці. Зобовязання припиняється зара-хуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої нас-тав або строк якої не зазначений чи визначений момен-том витребування. Для зарахування досить заяви однієї сторони. Зобовязання припиняється, якщо боржник і кредитор – одна особа. Якщо згодом цей збіг при-пиняється, зобовязання виникає знову. Зобовязання припиняється за угодою сторін, зокрема за угодою про заміну одного зобовязання іншим між тими самими особами. Зобовязання між організаціями підлягає при-пиненню або зміні сторонами в установленому порядку, якщо підстави, на яких зобовязання основане, змінені розпорядженням, обовязковим для обох сторін. Зобовязання припиняється за неможливістю виконання, якщо вона спричинена обставинами, за якими боржник не відповідає. Зобовязання припиняється зі смертю боржника, якщо виконання не може бути проведено без особистої участі боржника. Зобовязання припиняється зі смертю кредитора, якщо виконання провадиться особисто для кредитора. Зобовязання припиняється з ліквідацією юридичної особи(боржника або кредитора). Може бути покладено на іншу юридичну особу.