Передумови використання організаціями аутсорсингових послуг в управлінні персоналом

Передумови для виведення персоналу за штат:
· Зростаюча складність і додаткові вимоги законодавства у сфері кадрового обліку;
· Менеджер витрачає близько чверті свого часу на вирішення адміністративних питань трудових відносин;
· Велика кількість постійних співробітників у штаті компанії робить її менш гнучкою і більш залежною від власного персоналу;
· Прагнення до більшої гнучкості та незалежності при формуванні «штатного розкладу»;
· Прагнення до скорочення адміністративних витрат на управління персоналом.

Ключове питання для будь-якого власника: чи варто вдаватися до послуг зовнішніх компаній для передачі їм частини поточних функцій управління персоналом, а особливо зараз, коли скорочувати витрати припадає по всіх статтях.
Аутсорсинг роботи з персоналом – відокремлений напрямок, і тут компанія повинна дуже ретельно відбирати тих людей, яким будуть делеговані функції роботи з персоналом.
Наприклад: пошук і підбір персоналу, оцінка і навчання персоналу, управління компенсаційним пакетом, розвиток програм мотивації та утримання персоналу і багато іншого, що має велике значення для розвитку компанії, але на що в самій компанії недостатньо тимчасових, трудових або інших ресурсів.
Найчастіше в компанії існує дуже обмежений штат менеджерів, на який покладаються всі функції від набору персоналу до вибудовування корпоративної культури і надії керівництва, що все це буде «працювати». HR спеціаліст в цьому випадку стикається з браком ресурсів, і його зусилля розпорошуються, так і не досягнувши запланованого результату. Природно, нові цілі компанії вимагають нових механізмів управління персоналом. Відповідно, нові механізми мають потребу в людях з іншими знаннями, вміннями і можливо навіть якостями. Навіть якщо припустити, що такі люди є на ринку, то їх залучення до штату спричинить за собою масу витрат і ризики «приживання».
Компанії, які взяли для себе рішення віддати функції HR-департаменту на аутсорсинг переконані в тому, що частина операцій з управління персоналом найкраще віддати професіоналам. Закриття багатьох вакансій вимагає високого рівня професійної підготовки від фахівців. Саме тому, перекладаючи частину HR функцій на плечі сторонніх компаній, тим самим, ви оберігає себе від роздування штату і тимчасових витрат на регулярно повторювані процедури.