Партійно-політична система Радянської України в 1920-ті рр., передумови та шляхи її трансформації у командно-адміністративний апарат. Сталінські репресивні заходи та їх наслідки для українського суспільства.

Розвиток правової системи в 30-ті роки, як і державного апарату в цілому, був також спрямований на зміцнення командно-адміністративної системи управління, подальшої її централізації. Характерною рисою правової системи стає пріоритет загальносоюзного законодавства над республіканським. Передумовою виникнення командно-адміністративної системи управління стала монополія більшовицької партії на владу. Знищення опозиції прискорило формування тоталітарного режиму. Відбулося повне зрощення партійної влади з владою державного апарату. Боротьба в керівництві партії привела до зміцнення єдиновладдя. Режим особистої влади Генерального секретаря партії, який також прибрав функції глави держави, стає характерною ознакою радянської політико-державної системи майже до середини 50-х років.

Ста́лінські репре́сії — масові репресії, що здійснювалися в СРСР в 1930-і — 1950-і роки і звичайно пов’язані з іменем Й.В. Сталіна.

Мета • тримати під жорстким контролем хід суспільних процесів; •знищити будь-яку, навіть потенційну опозицію; •придушити національно-визвольний рух; •переслідування і знищення всіх представників колишніх політичних партій, заможних верств населення; •зняття соціальної напруги в суспільстві, знищення „стрілочників” – представників бюрократичного і партійного апарату, на яких перекладали відповідальність за прорахунки Сталіна

Способи та методи здійснення репресивних заходів •показові політичні процеси;•позасудові наради ( т.зв. „трійки”) для спрощення судочинства; •застосування на практиці органами НКВС методів фізичного впливу на „ворогів народу” та інші

Хвилі масових репресій І. 1929-1931 рр. – розкуркулення, депортації ІІ. 1932-1934 рр. – голодомор, ,,постишевський терор”, ,,кіровська хвиля” ІІІ. 1937-1938 рр. – доба ,,великого терору”

Репресії проти опозиціонерів у ВКП(б)-Боротьба проти ,,націонал-ухильників”(,,шумськізм”, ,,хвильовизм”, ,,волобуєвщина”) – Винищення української інтелігенції шляхом фабрикації великих ,,справ”:,,Спілка визволення України”, ,,Український національний центр”, ,,Блок українських націоналістичних партій”. ,,Українська військова організація,,,Білогвардійський терористичний центр”, ,,Всеукраїнський боротьбистський центр”,Репресії проти військових кадрів, Репресії проти церкви.

Наслідки:-Знищення частини інтелігенції, підірвано генофонд нації,-Створення у с-тві атмосфери страху, підізрілості, ,,шпіоманії”,-Ліквідація у зародку можливої опозиції, винищення бази українського націоналізму,-Ослаблення СРСР перед ІІ-ю світовою війною.