Органи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування- право територ.громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ, міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів Укр. Правову основу місцевого самоврядування в Україні становлять Конст.У. та Закон У. “Про місцеве самоврядування в Україні”. Система місц. самовряд. включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. Територіальна громада – це первинний суб’єкт  місц.самовр., основний носій його функцій та повноважень, її складають жителі, що постійно проживають у межах села, селища або міста, або об’єднання жителів кількох сіл, що мають спільний адміністративний центр. Органи місц.самовр., що представляють інтереси територіальних громад і приймають від їх імені рішення  є виборні органи, які складаються з депутатів. Насамперед, це – сільські, селищні, міські ради, вирішують питання: проведення місцевого референдуму,  затвердження  програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних амін.- територіальних; затвердження місцевого бюджету тощо. Сільські, селищні, міські ради, створюють виконавчі органи, до яких належать виконавчі комітети. відділи і управління. Очолює виконавчий орган сіл, сел.., міської ради та головує на її засіданнях сіл., сел.., міський голова. Найнижчою ланкою органів місцевого самоврядування є будинко­ві, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації громадян, які мо­жуть створюватися за їхньою ініціативою з дозволу відповідних місце­вих рад.( “Про органи самоорганізації населення”).